Nisan 2017 TUS’da Dahiliye

10584

Öncelikle sınava giren tüm meslektaşlarımın hayırlı, güzel sonuçlarla karşılaşmalarını, vermiş oldukları emeklerin karşılığını almalarını dilerim. Bu köşe yazımda Nisan 2017 TUS Dahiliye sorularının değerlendirilmesini sizlere aktaracağım.

 

Bu sınavda Dahiliye’den 28 soru yöneltildi. Tüm sorulara bakıldığında ise 48 soru Dahiliye ile ilişkiliydi, yani Dahiliye notunun iyi bir şekilde çalışılmasıyla 48 soru net bir şekilde cevaplanabilmektedir.

 

Bu sınavda dikkat çeken noktalardan biri, son dönemde sıkça gördüğümüz Enfeksiyon Hastalıkları sorularının Dahiliye içerisinde yer almasıydı. Genelde bu alt branştan 3 adet soru yöneltilmekteydi, bu sınavda ise 5 soru ile karşılaştık. Mikrobiyoloji çalışırken klinik ve tedavi kısmına dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Mikrobiyoloji vaka sorularının da Dahiliye için önemli olduğunu son sınavlarda görebilmekteyiz.

 

Genel olarak soru dağılımları Enfeksiyon Hastalıkları hariç beklenildiği gibiydi. Dağılım aşağıda verilmiştir:

  • Enfeksiyon Hastalıkları: 5 soru
  • Göğüs Hastalıkları: 2 soru
  • Kardiyoloji: 3 soru
  • Gastroenteroloji – Hepatoloji: 5 soru
  • Endokrinoloji: 3 soru
  • Hematoloji: 2 soru
  • Onkoloji: 2 soru
  • Nefroloji: 3 soru
  • Romatoloji: 2 soru
  • İmmünoloji: 1 soru

 

Zorluk derecelerine göre Dahiliye’yi değerlendirecek olursam 2-3 soru hariç rahatlıkla yapılabilecek zorlukta sorulardı. Zorluk derecesi, son 5 sınav ile karşılaştıracak olursam aynı düzeyde olduğunu söyleyebilirim.

Sınav hazırlık sürecinde yapılan hatalardan biri detay çalışmaktır. İşin temelini, yani konunun en önemli hatlarını iyi oturtmadan detay bilgileri akılda tutmaya çalışmak, öncelikle o noktalara dikkat etmek bir hatadır. Mesela bu sınavda Dahiliye’de 21 soru temel sorulardı. Detaya girmeyen, konunun ana noktalarından gelen sorulardı. Bu sebeple konuları çalışırken öncelikle ana hatlar iyi bilinmeli sonrasında detay bilgiler üzerinde durulmalıdır.

Her zaman üzerinde durduğum konulardan biri de eski TUS sorularının çözülmesidir. Evet sınav hazırlık sürecinde önemli bir adımdır. Her sınavda olduğu gibi bu sınavda da çıkmış soruların aynısı veya benzeri karşımıza gelmiştir. Dahiliye branşı olarak 28 adet olarak kabul ettiğimiz sorulardan toplamda 12 tanesi eskiden sorulmuş soru veya çok benzeri konumundadır. Eski sınav sorularına bakan meslektaşlarımın, bu soruları daha kolay bir şekilde yapmış olduğunu düşünmekteyim. Her sınavda hatrı sayılır düzeyde eski sorulardan gelmektedir. Örneğin geçen sınavda 30 soruda 18 tane soru eskiden sorulmuş ya da çok benzeri soru vardı.

Klinik bilimler soruları içerisinde sizlerin netlerini belirleyen en önemli soru kalıpları vaka soruları ve yaklaşım sorularıdır. Günlük pratiğinizde bir vaka ile karşılaştınızda olası tanıları ve yaklaşımı iyi bilmeniz gerekmektedir. TUS’da da bu geçerlidir. Olası tanı ve yaklaşım soruları neti belirleyen önemli sorulardır. Bu sınavda olduğu gibi son dönemdeki sınavların çoğunda neredeyse yarı yarıya vaka soruları gelmektedir. Vaka sorularında ise en fazla sorgulanan ‘olası tanı nedir’ sorularıdır.

Maalesef bu sınavda da hatalı sorular mevcuttur. Dahiliye içerisinde bir soru (3.soru, HIV pozitif hastada profilaksi), temel textbooklarımızdan olan Cecil’e göre hatalıdır. Meslektaşlarım için çok önemli olan bu sınavda keşke hatalı sorularla karşılaşmasak ne güzel olurdu.

Günlük pratikte sıkça kullanılan ilaçların esas etkilerinin ne kadar önemli olduğunu her zaman vurgularız. Endokrinoloji başlığı altında gelen akarboz sorusu buna net bir örnektir. Hemen hemen her sınavda diyabet ile ilgili soru gelmektedir. Son 3 sınavda özellikle diyabetin akut komplikasyonları ile ilgili soru gelmişti. Bu sınavda da tedavi sorgulanmıştır. Ayrıca sorulan soru eski bir TUS sorusudur. Diyabetsiz bir sınavla karşılaşmanız zordur, bundan dolayı diyabet başlığına dikkat ediniz.

Tıbbi Onkoloji uzmanı olarak her zaman vurguladığım nokta, hedefe yönelik tedavilerdir. Onkoloji’de kanser tedavisinde kullandığımız hedefe yönelik moleküller olan tirozin kinaz inhibitörleri ve monoklonal antikorlar her zaman soru olarak karşınıza gelebilme potansiyeli vardır. Bunu da son dönemde TUS ve YDUS’da görebilmekteyiz. Bu sebeple sınav hazırlığınızda bu noktaya önem gösteriniz. Daha önce HER2’yi hedefleyen ajan olarak trastuzumab sorulmuştu, bu sefer de sorunun tam tersi soruldu. Özellikle Onkoloji’de son dönemde immünoterapinin de çok popüler olduğunu, her kongreye damga vuran bir başlık olduğunu her zaman söylerim. Bu popüler konunun TUS’a da yansımasını bu sınavda gördük. Farmakoloji soruları içerisinde metastatik malign melanom tedavisinde kullandığımız ipilimumab soruldu. Yakın zamanda ise TUS’da gastrointestinal stromal tümörlerde yer alan c-kit mutasyonu, ayrı bir soruyla da c-kit mutasyonu olan hastalarda imatinib kullanımı sorulmuştu. Onkoloji açısından yeni moleküller ve o moleküllerin hedefi her zaman karşınıza gelebilir. Örneğin metastatik kolon kanserinde VEGF’ü hedefleyen bevacizumab, EGFR’yi hedefleyen setuximab ve panitimumab sorulabilir. Ayrıca 240 sorunun 22’sinin Onkoloji sorusu olduğunu da belirtmek isterim.

Gönlünüzden geçen yere yerleşmeniz dileğimle…

Uzm.Dr.Erdinç Nayır

İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı

Twitter: @dronkoloji