YAYINLAR

Sezgin O, Altintas E, Nayir E, Ucbilek E. A pilot study evaluating sequential administration of a PPI-amoxicillin followed by a PPI-metronidazole-tetracycline in Turkey. Helicobacter 2007 ;12(6):629-32

Akbay E, Muslu N, Nayir E, Ozhan O, Kiykim A. Serum retinol binding protein 4 level is related with renal functions in Type 2 diabetes. J Endocrinol Invest. 2010 ;33(10):725-9

Abali H, Celik I, Karaca B, Turna H, Saglam EK, Akman T, Oztop I, Coskun HS, Turhal NS, Sezer A, Nayır E et al. Cutaneous melanoma in Turkey : analysis of 1157 patients in the Melanoma Turkish Study. JBUON 2015 ;20(4) : 1137-1141

Nayır E, Ata A, Arican A. Do medical oncologists and cancer patients care about treatment cost of systemic anticancer therapy? JBUON 2015 ;20(6) :1606-1611

Unlu A, Nayır E, Kırca O, Ozdogan M. Ganoderma lucidum (reishi mushroom) and cancer JBUON 2016 ;21(5)

Nayır E, Sezgin O, Altıntaş E, Üçbilek E, Pratisyen hekimlerin hepatit B ve hepatit C hakkındaki bilgi düzeyleri. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2012;11(2): 58-62

Altintas ZM, Altintas E, Sezgin O, Edgunlu TG, Ucbilek E, Nayir E,  Erdinc Nayir, Barlas IO, Erdal ME. The Effect of Genetic Variations of Methylene Tetrahydropholate Reductase Gene Polymorphisms on Ribavirin-Induced Anemia in Hepatitis C Patients. J Liver: Dis Transplant 2013;2:1

Altintas E, Altintas ZM, Sezgin O, Ucbilek E, Nayir E, Erdal ME, Polat A, Orekeci G. Polymorphisms in methylenetetrahydrofolate reductase gene: Their impact on liver steatosis and fibrosis of chronic hepatitis c patients. Open Journal of Gastroenterology 2014;4:73-80

Akbaş E, Nayır E, Erdoğan NE, Arıcan A, Bahar L, Bucak Ö, Kul S. İnterlökin 1 beta C-31T gen polimorfizmi ile meme kanserine yakalanma riski arasındaki ilişki. Türk Onkoloji Dergisi, Cilt 29, Ek 1, 2014

Akca M, Ata A, Nayir E, Erdogdu S, Arican A. Impact of Surgery Type on Quality of Life in Breast Cancer Patients J Breast Health 2014;10:222-8

Nayır E, Ata A, Erdoğdu S, Arıcan A. Türkiye’de onkoloji alanındaki klinik araştırmaların durumu. Türk Onkoloji Dergisi 2014;29(4):181-182

Nayir E, Koyuncu MB, Erdogdu S, Ata A, Yılmaz IA, Arican A. Stiff Person Syndrome in a patient with pancreatic adenocarcinoma: An unusual paraneoplastic syndrome. J hum rhythm 2015;1(3):123-126

Nayır E, Aygün S, Ata A, Arıcan A. Kadın meme kanserinde IL-18 ile kemik metastazı arasındaki ilişki. Türk Onkoloji Dergisi, 2016

Nayir E. A Rarely Seen Hepatic Tumor: Epithelioid hemangioendothelioma. Ulutas Med J. Online First: 21 Jan, 2016.doi:10.5455/umj.20160121062843

Nayir E, Köşeci T. Bilaretal breast cancer and stomach metastasis: A Case Report Anca Oncologica Turcica (AOT-74046)

Nayir E. Pathogenesis of bone metastasis Journal of Oncological Science (2015), http://dx.doi.org/10.1016/ j.jons.2015.11.004

KONGRE BİLDİRİLERİ

Sezgin O, Altıntaş E, Nayır E, Üçbilek E. Hp eradikasyonunda pantoprazol, amoksisilin ardından, pantoprozol, tetrasiklin, metronidazol, ardışık tedavisinin etkinliği, tek merkez sonucu. 23.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. İstanbul,Kasım 2006, 17(Supp 1):108

Altıntaş ZM, Altıntaş E, Sezgin O, Gökdoğan T, Üçbilek E, Nayır E, Barlas İÖ, Erdal ME. Hepatit C’li hastalarda interferon ve ribavirin tedavisine bağlı anemide tek karbon metabolizmasındaki genetik kusurların etkisi. 23.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. İstanbul,Kasım 2006, 17(Supp 1):17

Altıntaş E, Altıntaş ZM, Sezgin O, Üçbilek E, Nayır E, Erdal ME. MTHFR polimorfizmleri kronik hepatit C’li hastalarda steatoz ve fibrozisinde ilerlemeye yol açar mı? 23.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. İstanbul,Kasım 2006, 17(Supp 1):17

Abalı H, Nayır E, Seyrek E. Türkiye’de onkoloji alanında yapılan yayınların analizi. 18. Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, 2007

Erdoğdu S, Nayır E, Özgür A, Avcı E, Kara T, Gürses İ, Arıcan A. Nadir bir olgu: İntrakraniyal Kondrosarkom. 9.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi. KKTC, Eylül 2012

Eser ZE, Erdoğdu S, Boztepe B, Nayır E, Kara T, Arıcan A. İmatinib’e bağlı nadir bir yan etki; Tedaviye dirençli hipotiroidi. 14.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Antalya, Ekim 2012: 282

Ata A, Nayır E, Erdoğdu S, Arıcan A. Türkiye’de Tıbbi Onkoloji Yan Dal Asistanları’nın Profili. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2012: 114

Arıcan A, Ata A, Nayır E, Abalı H. Türkiye’de onkoloji uzmanları kemoterapi maliyetlerini önemsiyor mu? 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2012: 171

Erdoğdu S, Arıcan A, Nayır E, Ata A, Boztepe B, Yılmaz İA. Pankreas kanserli bir hastada nadir bir paraneoplastik sendrom; Stiff-Person Sendromu. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2012: 190

Erdoğdu S, Nayır E, Ata A, Serinsöz E, Vayısoğlu Y, Akça Z, Sungur MA, Arıcan A. Baş – boyun non-hodgkin lenfomalarının klinik, patolojik ve tedaviye yanıt analizi. 3.Ulusal Lenfoma-Myeloma Kongresi. Antalya, Mayıs 2012

Erdoğdu S, Nayır E, Mermi E, Cirit A, Özgür A, Arıcan A. Akciğer kanserinde nadir bir metastaz yeri; Sağ ventrikül. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi. Kapadokya, Mart 2013

Erdoğdu S, Nayır E, Alper A, Boztepe B, Apaydın FD, Sezgin O, Arıcan A. Sorafenib alan hepatosellüler kanserli hastaların klinik ve tedaviye yanıt analizi. 20.Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, Nisan 2013:136

Erdoğdu S, Nayır E, Alper A, Boztepe B, Arıcan A. Metastatik kolorektal kanserde ilk basamakta FOLFİRİ-setüksimab tedavisi ile tam yanıt. 20.Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, Nisan 2013:167

Nayır E, Köşeci T, Erdoğdu S, Ata A, Arıcan A. Osteosarkomlu bir hastada orbita metastazı: Olgu sunumu. 20.Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, Nisan 2013:281

Kaya S, Nayır E, Erdoğdu S, Arpacı RB, Kara T, Arıcan A, Çıtak EÇ. Ön kol rabdomyosarkomu ve meme metastazı. 20.Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, Nisan 2013:285

Nayır E, Ata A, Erdoğdu S, Arıcan A. Türkiye’de onkoloji alanındaki klinik araştırmaların durumu. 20.Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, Nisan 2013:357

Nayır E, Erdoğdu S, Kaleağası H, Arıcan A. Hodgkin Lenfoma’da Spinoserebellar Ataksi: Olgu Sunumu. 4.Ulusal Lenfoma-Myeloma Kongresi. Antalya, Mayıs 2013:76

Erdoğdu S, Nayır E, Gürsoy D, Arpacı R, Ayan E, Kara E, Arıcan A. Nadir bir olgu: Bifazik malign mezotelyoma. 23.Ulusal Patoloji Kongresi. Antalya, Kasım 2013:379

Eras N, Akbas E, Nayır E, Arıcan A, Bahar L. TS1494DEL60 polymorphism and increased risk of developing breast cancer, MedicRes World Congress 2014;30

Akbas E, Arıcan A, Bucak Ö, Nayır E, Eker E, Ata A, Erdoğan N. EGFR geni exon-21 L858R mutasyonunun küçük hücreli dışı akciğer kanserine yakalanma riskine olası etkileri. 36.Ulusal Solunum 2014 Kongresi. İzmir, Ekim 2014:TP009

Saip P, Keskin S, Kemal Y, Menekşe S, Çabuk D, Tanrıverdi Ö, Ürün Y, Nayır E ve arkadaşları. Türkiye’de geriatrik onkoloji hastalarının poliklinik başvuru oranları ve klinik özellikleri; Çok merkezli çalışma. 21.Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, Nisan 2015:486

Nayır E. Meme kanserinin internet üzerinde araştırma eğilimleri. 21.Ulusal Kanser Kongresi. Antalya,Nisan 2015:252, sözel sunum

Kılıçkap S, Çelik L, Houssein B, Nayır E. Almanya’da ve Türkiye’de yaşayan Türk popülasyonunun kanser ve tarama konusundaki perspektifleri. 21.Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, Nisan 2015:644

Akbaş E, Nayır E, Bucak Ö, Arıcan A, Yolal D, Eser K, Uzun K, Eker ED, Erdoğan NE. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde EGFR Ekzon 19 747-750 delesyonunun araştırılması. 37.Ulusal Solunum Kongresi 2015:113, sözel sunum

ÖDÜLLER

En iyi sözel bildiri ödülü (MTHFR polimorfizmleri kronik hepatit C’li hastalarda steatoz ve fibrozisinde ilerlemeye yol açar mı?) Türk Gastroenteroloji Derneği, 2006

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Opere edilebilir HER2 pozitif erken evre meme kanseri olan hastalarda adjuvan tedavi olarak destekli ve kendi kendine uygulanan subkutan trastuzumabın güvenliliğini değerlendirmeye yönelik faz III, prospektif, iki kohortlu, randomize olmayan, çok merkezli, çok uluslu, açık etiketli çalışmada yardımcı araştırmacı, 2013

3K Karaciğer Kanseri Kayıt Çalışması yardımcı araştırmacı, 2013

Ras mutant hepatosellüler kanserli hastalarda birinci basamak tedavide sorafenib ile refametinib kombinasyonunun kullanımı (16728), faz II çalışmada yardımcı araştırmacı, 2014

 

Hazırladığı ve hazırlanmasına katkıda bulunduğu kitaplar

  • ÜDS ve KPDS için Sağlık Bilimleri İngilizce Kitabı 2011
  • Klinisyen Tüm Tus Soruları 18,19,20,21 22. baskıları
  • Klinisyen Yan Dal Soru Kitabı 1.baskı
  • Optimum Serisi Dahiliye TUS soruları 2.baskı
  • Prospektus Dahiliye Kitabı 3. Baskı
  • YDUS Dahiliye Konu Kitabı, 2014
  • YDUS Dahiliye Soru Kitabı, 2015